میلگرد و مفتول
میلگردهای تولیدی این شرکت به صورت ساده یا آجدار در دو نوع A II و A III و مطابق با استانداردهای بین المللی و ملی ایران تولید و به بازار عرضه می گردند.

Nominal Dia. (mm)

Main Dia. in 340 & 400 groups of rebar (mm)

Dia. Tolerance (mm)

8

7.5

+ 0.3

-0.5

10

9.3

12

11

14

13

16

15

18

17

20

19

22

21

+ 0.4

- 0.5

25

24

Classification

Rib characteristic

AII rebar

340

AIII rebar

400

Wire nominal Dia.(mm)

Tolerance(mm)

Cross Sec. area(mm2)

Linear weight (kg/ meter)

5.5

+0.4

-0.4

23.76

0.187

6.5

33.18

0.26

8

50.26

0.395

10

78.54

0.617

با ما در تماس باشید