درباره ما

شکل ظاهری علامت تجاری گروه رافا از حرف اول گروه، یعنی R گرفته شده است. بر این اساس تصویری انتزاعی از این حرف در این علامت تجاری نشان داده شده است.

رنگ علامت تجاری گروه رافا که نارنجی است، برگرفته از رنگ مذاب، شمش یا دیگر محصولات فولادی است که در دمای بالا به رنگ نارنجی در می آیند. این رنگ نشان دهنده ماهیت کسب و کار گروه رافا است.

نحوه ترسیم علامت تجاری گروه رافا، با قلم مو است که نشان از طرح و نقاشی دارد. طرح رسیدن به رویاها و اهداف.

همچنین از علامت نمودار مارپیچی مفهوم مهندسی پیوسته سیستمها (Continuous System Engineering) الهام گرفته شده است.

مهندسی پیوسته سیستمها و مهندسی مجدد فرایندها از مفاهیم و موضوعات بهبود مستمر در سازمانها هستند. هدف، تطابق و همراهی سیستمهای پردازش اطلاعات و فرایندهای سازمانی به منظور نیل به اهداف سازمان است.

در نمودار مارپیچی مهندسی پیوسته سیستمها، یکی از دو مارپیچ تکرار مراحل توسعه سیستم پردازش اطلاعات است و دیگری فرایند توسعه سازمان را نشان می دهد.

هدف ایده آل، دستیابی به یک سازگاری دو طرفه میان سازماندهی فرایندها و پردازش اطلاعات است. این امر با همگرایی دو مارپیچ در طول زمان نشان داده شده است. این فرایند همانندسازی ممکن است با توسعه های جدید در فن آوری اطلاعات یا تغییر در ساختار سازمانی بر هم زده شود که در این حالت دو نمودار از یکدیگر منحرف می شوند، تا زمانی که این اختلالات با انطباق مجدد کاهش یابند.

به طور کلی مفاهیم بهبود، توسعه و تعالی سازمانها، همواره با تکرار مراحلی چون:

-          برنامه ریزی

-          اجرا

-          کنترل

-          بازنگری

 در مدلهای تعالی چون مدل دکتر دمینگ یا در مدل CSE یا مهندسی پیوسته سیستمها با:

-          آنالیز

-          شناسایی

-          توسعه

-          یکپارچگی

همراه هستند.

گروه رافا با هدف خلق ارزشهای والای انسانی و اجتماعی، همواره در مسیر رشد و تعالی، در بستر زمان حرکت می کند و این حرکت مارپیچی و رو به بالا بیان گر و نشان دهنده عزم این گروه به رسیدن به بالاترین قله هاست.

Cheap Abercrombie & Fitch Swimsuit Cheap Billabong Swimsuit Cheap burberry Swimsuit Cheap Christian Audigier Swimsuit Cheap chanel Swimsuit Cheap coach Swimsuit Cheap Dolce & Gabbana Swimsuit Cheap Ed Hardy Swimsuit Cheap fendi Swimsuit Cheap gucci Swimsuit Cheap juicy Swimsuit Cheap lacotste Swimsuit Cheap louis vuitton Swimsuit Cheap polo Swimsuit Cheap tous Swimsuit Cheap Babyphat Swimsuit Cheap Guess Swimsuit Cheap Victoria's Secret Swimsuit